Bã Hèm Bia

Liên hệ

 

 

Mô tả sản phẩm

Bã hèm bia

Đạm: 50min

Ẩm : 10%max

Béo: 2%

Xơ: 19%