Phân lân - Bột xương động vật

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Phân lân
Bột Xương Động Vật
Ngành nghề: phân bón hữu cơ
Nguyên liệu tự nhiên
Trọng lương 1 bao: 50kg
LÂN(P2O5): 23.4%
Với nguôn nguyên liệu tư nhiên hiện bột xương được sử dụng nhiêu nươc trên thế giới như nhật bảt, mỹ, tại việt nam mới chỉ được dùng trong các công ty nhật tại việt nam, có thể nói bột xương hàm lượng lân cao, không thua mấy về hàm lượng hóa học hiên nay. Vơi phân tự nhiên như vây khi bón cho cây, cây se được ăn dần đảm bảo về môi trường đất và không khí. Không làm đất bị chai như phân hóa học.