Lĩnh vực hoạt động

Chuyên sản xuất nguyên liệu thưc ăn gia cầm, gia súc, thủy sản. Bột xương thịt đạm 50%. DCP. Bột xương hấp. Bột thịt đạm 55. Đạm 60%₩ Ngành nghề: thức ăn chăn nuôi. Hiện nay bột xương thịt là một thành phân không thể thiếu trong thức ăn chăn nuôi vì điều đó mà nhiêu công ty XNK đã nhập bột xương thịt về và cung vì lợi nhuận nên nhiêu công ty đa pha trộn lam sai đi bột xương thịt thật sự. CHúng tôi hiêu điều đo nên đa tự minh và các cộng sự đã tim hiểu và đưa ra thịt trường bột xương thịt viêt nam với màu sắc là màu vàng, mùi thơm từ thịt. Điểm đặc biệt ở đây so vơi đối thủ cạnh tranh về bột xương thịt nhập khâu là mùi thơm từ thịt, màu vàng, bột mịn, giá luôn luôn ổn định mà chất lượng không đổi